Konsultacje dotyczące zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej internetowej ankiety dotyczącej planowanych do wprowadzenia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej).

Wyniki ankiety pozwolą nam zweryfikować jaki jest odbiór wprowadzanego kryterium wśród mieszkańców obszaru LSR ? potencjalnych beneficjentów środków finansowych na wsparcie nowo powstających mikroprzedsiębiorstw.

Ankieta  jest anonimowa ? zawiera 4 krótkie pytania zamknięte (pola wyboru), a jej wypełnienie zajmuje ok. 1 min. Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do 31.01.2017 r. do godz. 12.00.

Ankieta on-line