Konsultacje projektu zmian w LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – PROW 2014-2020

Informujemy, że na podstawie aktualnego przeliczenia uwzględniającego wysoki kurs euro, pojawiły się dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Lokalnego Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM? zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 2.02.2023r. o godz. o 8.30 w sali konferencyjnej GZO Łuków przy ul. Świderskiej 12.