Konsultacje społeczne – zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji wraz z kryteriami wyboru oraz zmiany w Regulaminie Rady

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w  Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru oraz w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego posiedzenia Rady LGD ?RAZEM? w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. związanej z rozprzestrzeniającą się z pandemią COVID-19.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru ? propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Regulamin Rady ? propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Uwagi dotyczące planowanych zmian przyjmujemy w terminie do 19.10.2020 r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub papierowej osobiście, lub korespondencyjnie na adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) na poniższych formularzach:

Formularz zgłaszania uwag do Procedury >>>

Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu Rady >>>