Konsultacje społeczne związane z dostosowaniem Procedury wyboru i oceny Grantobiorców

W związku z koniecznością dostosowania ?Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli? do obowiązujących rozporządzeń, wersji umowy 4z oraz instrukcji do wniosku o płatność na projekt grantowy, poniżej zamieszczamy ww. Procedurę (z opcją śledź zmiany) do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag. Wszelkie uzasadnione uwagi prosimy wnosić do dnia 15.04.2019 r. wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: poczta@lgdrazem.pl (w tytule maila prosimy wpisać Konsultacje ? GRANTY ? procedura) lub dostarczyć do Biura LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu (pobierz formularz zmian).

Zapraszamy także na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 11.04.2019 r. o godz. 12.00 w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zmiany w Procedurze zostaną zatwierdzone przez Zarząd LGD ?RAZEM? po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW ? ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.

Pobierz dokumenty do konsultacji >>>