Konsultacje społeczne związane z dostosowaniem Procedury wyboru i oceny Grantobiorców

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce istnieje konieczność wydłużenia realizacji grantu/projektu grantowego, a w związku z tym konieczność wprowadzenia zmian w „Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli”.

Poniżej zamieszczamy ww. Procedurę (z opcją śledź zmiany) do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag. Wszelkie uzasadnione uwagi prosimy wnosić do dnia 06.04.2020 r. do godz. 12.00, wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: poczta@lgdrazem.pl (w tytule maila prosimy wpisać Konsultacje – GRANTY – procedura) na formularzu (pobierz formularz zmian).

Zmiany w Procedurze zostaną zatwierdzone przez Zarząd LGD „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce O NAS – DOKUMENTY a także NABORY WNIOSKÓW – ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.

Procedura grantowa – sytuacje-nadzwyczajne >>>

Wykaz proponowanych zmian w procedurze grantowej >>>