Konsultacje społeczne związane z dostosowaniem Procedury wyboru i oceny Grantobiorców

W związku z koniecznością dostosowania „Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli” do obowiązujących wytycznych oraz rozporządzeń, LSR „RAZEM”, a także chęci uproszczenia dokumentów poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag dokumenty w opcji „śledź zmiany”:

Jednocześnie informujemy, iż zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji zaproponowano w wyniku sugestii uczestników konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniu 7 marca 2017 r. Propozycje zmian konsultowano również poprzez umieszczenie ankiety on-line https://www.survio.com/survey/d/L6W1L4U6J2O9C9Q6D

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 06.04.2017 do godziny 10:00 wysyłając wiadomość na mail: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje GRANTY – Kryteria lub Konsultacje- GRANTY – procedura, itp. lub dostarczyć na do biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu (pobierz formularz zmian).

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW – ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.

Pobierz dokumenty bez opcji „śledź zmiany”