Konsultacje zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji

Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Pozwoli nam to wprowadzić optymalne zmiany ww. kryteriach.

Wykaz proponowanych zmian do pobrania tutaj.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 12:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje ? lokalne kryteria wyboru operacji lub dostarczyć do Biura LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian lub też wypełniając ankietę on-line. W związku ze zmianą LSR aktualizacji ulega Część C Kart oceny operacji wszystkich przedsięwzięć.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 lipca 2019 r. o godz. 15.00  w Biurze LGD, przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie (nr tel. 25 798 31 94) udziału w spotkaniu.

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie.