Konsultacje zmian w LSR – finalizacja

W związku z brakiem uwag na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 3 września 2020 r. Zarząd LGD ?RAZEM? podjął uchwałę w sprawie zakończenie procesu aktualizacji LSR na lata 2016-2023 i przygotowania wniosku do Instytucji Wdrażającej o zatwierdzenie zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalną Strategię Rozwoju ze zmianami znajdziecie Państwo w tym linku.