Kontakt

 

   położenie LGD w lubelskiem

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków

tel.: 25 7983194                                                           kom.: 519764746
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl

NIP: 8252108267
KRS: 0000306857

REGON: 060374610

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Oddział w Łukowie
numer rachunku bankowego:
58 9206 1048 7100 6363 2000 0010