LGD na konferencji „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego”

Konferencja ?Z innowacją w przyszłość ? wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego? odbyła się dnia 7 marca 2018 r. w Klimkach. Pani Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”, przekazała uczestnikom informacje na temat zasad i możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie i/lub rozwijanie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020, które można uzyskać za pośrednictwem LGD ?RAZEM?. Przypomniała również, że LGD zależy na wprowadzeniu nowych i udoskonalonych elementów turystyki historycznej i kulturowej, w związku z tym te przedsięwzięcia, które będą innowacyjne i wykorzystają istniejące na naszym obszarze zasoby przyrodnicze w postaci osobliwości przyrody nieożywionej (amonity), zasoby historyczne i kulturowe związane z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza, otrzymają więcej punktów przy ocenie ich pomysłów biznesowych.

Głównym organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odział Łuków. Współorganizatorami byli: Powiat Łukowski oraz Miasto Łuków. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców i rolników. Prowadzili ją: Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie ? Katarzyna Gajownik ? Łazuga. Wśród zaproszonych gości byli: Wicewojewoda Lubelski ? Robert Gmitruczuk,  Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ? Sławomir Plisa, Poseł na Sejm RP ? Krzysztof Głuchowski, Burmistrz Miasta Łuków ? Dariusz Szustek, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Wójt Gminy Łuków ? Mariusz Osiak, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARMIR Artur Pizoń, Kierownik Biura Powiatowego ARMIR Renata Klębowska ? Szustek, Kierownik Placówki Terenowej KRUS Magdalena Lotek, Naczelnik Wydziału ROŚ Starostwa Powiatowego w Łukowie ? Grzegorz Świerczewski.

Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk przygotowanych przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Muzeum Henryka Sienkiewicza  w Woli Okrzejskiej, a także Lokalną Grupę Działania ?RAZEM?.