LGD otrzymała dodatkowe środki na Lokalną Strategię Rozwoju!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, iż Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? będzie mogła podwyższyć kwotę budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD o 940 tys. zł. To jest nagroda za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR w latach 2016-2018 (przeprowadziliśmy 15 naborów wniosków o przyznanie pomocy, oceniliśmy 99 wniosków, spośród których 35 beneficjentów podpisało umowy na łączną kwotę 5 360 769,45 zł, zorganizowaliśmy 22 spotkania informacyjno-promocyjne/szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększone środki finansowe będą mogły być przeznaczone jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD ?RAZEM?.

Wprowadzenie zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie poprzedzone diagnozą obszaru, dotychczasowych naborów wniosków a także konsultacjami społecznymi, na które już niebawem zostaną zaproszeni. Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych budżet LSR będzie wynosił 9 490 000 zł.