LGD zaprasza na wielkanocne warsztaty rękodzielnicze!

Pomimo że do świąt Wielkiej Nocy jeszcze kilka tygodni, LGD ?RAZEM? już teraz zaprasza do udziału w warsztacie o tematyce wielkanocnej ? zdobienie pisanek z zastosowaniem techniki decoupage oraz włóczki. Zainteresowanie udziałem można zgłaszać od 30 stycznia do 23 lutego 2018 roku.

Warsztat odbędzie się na przełomie lutego/marca 2018 roku na terenie obszaru LGD ?RAZEM?. Adresatami  zajęć są osoby zatrudnione w gminnych bibliotekach bądź domach kultury znajdujących się na obszarze LGD ?RAZEM?, które chcą doskonalić umiejętności artystyczne poprzez praktyczne ćwiczenia z zakresu sztuki zdobienia pisanek metodą decoupage oraz włóczką. Głównym zamierzeniem warsztatu jest aktywizacja osób należących do grup defaworyzowanych poprzez animację lokalną, mającą na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Docelowym efektem warsztatu będzie konkurs na ?NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ? wykonaną przez dzieci/młodzież wraz z uczestnikami w/w zajęć w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD ?RAZEM?. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody! Zapraszamy!

W załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin warsztatów