Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 13 (wersja z dnia 31.03.2023 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 12 (wersja z dnia 09.03.2022 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 11 (wersja z dnia 08.11.2021 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 10 (wersja z dnia 20.10.2020 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 8 (wersja z dnia 08.08.2019 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 7 (wersja z dnia 06.03.2019 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 5 (wersja z dnia 23.02.2018 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 3 (wersja z dnia 31.01.2017 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Aneks nr 2 (wersja z dnia 10 października 2016 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – wersja z dnia 20 maja 2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – złożona w konkursie na wybór LSR 31 grudnia 2015 r.