LSR 2023-2027
Ankieta skierowana do Mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM”/komunikacja


Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do 19 kwietnia do godz. 14.00 drogą mailową poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.


Przypominamy o działającym Punkcie Konsultacyjnym dotyczącym nowej Lokalnej Strategii Rozwoju objętej PS WPR 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR objętej PS WPR 2023-2027 działa Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt Konsultacyjny od początku maja do 2 czerwca 2023 r. jest czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje pomysły/opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu FISZKA PROJEKTU.

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „RAZEM” na każdym etapie przygotowywania strategii objętej PS WPR 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Oddzielne spotkania z młodzieżą, seniorami, przedstawicielami NGO poświęcone opracowywaniu nowej LSR na lata 2023-2027

Spotkania odbyły się oddzielnie dla każdej z grup docelowych, tj.:

a) z młodzieżą:

16.03. 2023 r. w siedzibie LGD w Łukowie (z Burzecką Młodzieżową Drużyną Pożarniczą):

 

14.04.2023 r. w Liceum w Radoryżu Smolanym:

 

20.04.2023 r. w Wojcieszkowie:

 

b) z seniorami:

13.04.2023 r. w Klubie Seniora w Krzywdzie:

 

19.04.2023 r. w Starych Kobiałkach:

 

c) z przedstawicielami NGO, w tym KGW:

04.05.2023 r. w siedzibie LGD w Łukowie:


Następne spotkanie poświęcone opracowywaniu nowej LSR na lata 2023-2027

Kolejne spotkanie z udziałem mieszkańców obszaru LGD RAZEM, którzy aktywnie wspierają nas w opracowywaniu nowej LSR na lata 2023-2027, za nami.

Spotkanie w formie warsztatów przyszłościowych odbyło się 4 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej UG Łuków, podczas którego, przy wsparciu eksperta, uczestnicy opracowywali fiszki projektowe pomocne przy wyznaczeniu celów i przedsięwzięć nowej LSR.

Dziękujemy przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych, seniorom, przedsiębiorcom za dyskusję, podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami/sugestiami.

Dzięki nim jesteśmy coraz bliżej wypracowania celów i przedsięwzięć, które mamy nadzieję będziemy wdrażać w następnym okresie programowania.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie 20 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00, na którym dopracujemy budżet nowej LSR na lata 2023-2027.Wyniki konkursu „MINIGRANTY LGD RAZEM NA INICJATYWY DLA MŁODZIEŻY”

Laureaci konkursu „MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży”

13 marca 2023 r. komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na konkurs „MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży”.

Łącznie złożono 3 zgłoszenia na inicjatywy dla młodzieży w wieku 16-25 lat. Wszystkie 3 zgłoszenia zostały złożone przez grupy nieformalne, w tym jedno stowarzyszenie zwykłe, których przedstawiciele są mieszkańcami terenu LGD „RAZEM”.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektów inicjatyw dla młodzieży w wieku 16-25 lat zamieszkałej na terenie obszaru LGD „RAZEM”, tj. gmin powiatu łukowskiego: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasto Stoczek Łukowski.

WYNIKI KONKURSU:

Komisja w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu, tj. formalnymi oraz merytorycznymi, szczegółowo opisanymi w zał. nr 2 do regulaminu konkursu.

Nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe w wysokości do 3 000,00 zł dla 3 najwyżej ocenionych pomysłów na inicjatywy dla młodzieży w wieku 16-25 lat, realizujących cele konkursu i zgodnych z zakresami określonymi w regulaminie konkursu.

Komisja obradowała w składzie:

 1. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/Wiceprezes Zarządu LGD – przewodnicząca komisji
 2. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD – członek komisji
 3. Edyta Katarzyna Kuć – Inspektor ds. promocji w UG w Łukowie – członek komisji
 4. Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD – członek komisji
 5. Andrzej Charliński – Specjalista ds. projektów i monitoringu w Biurze LGD – członek komisji

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Wideokonferencja „Gospodarstwa opiekuńcze w idei rolnictwa społecznego”

Szanowni Mieszkańcy obszaru Lokalna Grupa Działania „RAZEM”, tj. gmin Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Miasto Stoczek łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska, w związku z pojawiającym się nowym sposobem świadczenia usług opiekuńczych na obszarach wiejskich przez ROLNIKÓW NISKOTOWAROWYCH i możliwością sfinansowania tej działalności ze środków PROW2023-2027 serdecznie zapraszamy w imieniu ODR w Końskowoli na wideokonferencję pt. „Gospodarstwa opiekuńcze w idei rolnictwa społecznego” która odbędzie się dnia 14 marca 2023 rok o godzinie 10.00.

Zgłoszenia do udziału w wideokonferencji należy wysłać do Pani Anny Kiwak tel. 601 583 665, akiwak@lodr.konskowola.pl lub poprzez link: https://forms.gle/1ZVXRN7NfYNZ9k4V7

Osoby zainteresowane tematem prosimy o zgłaszanie się do Punktu Konsultacyjnego LGD Lokalna Grupa Działania „RAZEM” przy ulicy Świderskiej 12 w Łukowie osobiście lub kontakt telefoniczny 519 764 746.


LGD na spotkaniu z przedsiębiorcami

W dniu 23 lutego 2023 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Łukowie, przy ul. ks. Brzóski 17 odbyło się spotkanie informacyjne na temat „Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw planujących realizację projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Jednym z prelegentów była Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Pani Sylwia Romańska-Węzik, która przedstawiła możliwości wykorzystania funduszy unijnych przez przedsiębiorców z obszaru działania naszego Stowarzyszenia z PROW 2023-2027 działanie LEADER.

Spotkanie było okazją do przekazania informacji nt. założeń nowej LSR, przekazania ankiet oraz umówienia na indywidualne konsultacje w Biurze LGD.


„MINIGRANTY LGD RAZEM NA INICJATYWY DLA MŁODZIEŻY” – nowy konkurs LGD!

Masz ciekawy pomysł na inicjatywę dla młodzieży w wieku 16-25 lat? Weź udział w konkursie i wygraj do 3000 zł na realizację swojego projektu!

Najważniejszy jest Twój pomysł! LGD „RAZEM” pomoże go zrealizować.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 03.03.2023 r. do godz. 15:30.

Celem konkursu jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD „RAZEM” poprzez wsparcie inicjatyw służących aktywizacji młodzieży w wieku 16-25 lat do działania na rzecz lokalnego środowiska, w tym rozwijania ich pasji, zainteresowań lub aktywnego spędzania wolnego czasu.

Ocenie podlegać będą wyłącznie inicjatywy zaplanowane do zrealizowania na obszarze działania LGD „RAZEM” i na rzecz młodzieży w wieku 16-25 lat zamieszkujących ten obszar, zrealizowane w terminie do końca czerwca 2023 r.

O wsparcie mogą się ubierać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Szczegółowy opis wraz z kryteriami oceny zgłoszonych inicjatyw znajdują się w regulaminie konkursu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Karta oceny zgłoszonej inicjatywy >>>

Klauzula RODO >>>

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Tworzymy zespół roboczy ds. opracowania LSR dla obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prowadzi nabór osób do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów, w tym:

1. Przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego

2. Reprezentantów różnych grup interesariuszy, w tym: młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, kobiet

3. Członków LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

4. Osób posiadających doświadczenie w pracach nad strategią

Zadania zespołu roboczego:

 • aktywny udział w spotkaniach prowadzonych podczas opracowywania LSR
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Zespołem oraz biurem LGD
 • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym prosimy o kontakt z biurem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, tel. 519 764 746 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sylwia.romanska-wezik@lgdrazem.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 listopada 2022r.

Zapraszamy do współpracy!!!


Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt będzie czynny w środy i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu – wypełnij ankietę on-line >>>

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „RAZEM” na każdym etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku naszej LGD  to kwota 2,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Stoczek łukowski oraz gmin wiejskich: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR otwórz >>>

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego – otwórz >>>


Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

W okresie od 9 do 21 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 10 spotkań, po jednym w każdej gminie będącej członkiem LGD. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Spotkania były poświęcone opracowaniu nowej (trzeciej z kolei) lokalnej strategii rozwoju, tym razem na okres programowania 2023-2027. Wspólnie identyfikowaliśmy potrzeby lokalnej społeczności, wyzwania, a także z problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy poszczególnych Gmin. Spotkania były doskonałą okazją do wskazania jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.  Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dalszym toku prac nad opracowaniem dokumentu, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie 128 osób.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkań:

Gmina Adamów >>>

Gmina Krzywda >>>

Gmina Łuków >>>

Gmina Serokomla >>>

Gmina Stanin >>>

Gmina Stoczek Łukowski >>>

Miasto Stoczek Łukowski >>>

Gmina Trzebieszów >>>

Gmina Wojcieszków >>>

Gmina Wola Mysłowska >>>

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zapraszamy przedstawicieli jst, NGO, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w tworzeniu strategii dla obszaru działania LGD „RAZEM” – perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” na kolejne lata – perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w jej tworzeniu.

Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, wskazanie lokalnych potrzeb i ustalenie priorytetów, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przedstawienie wyników z analizy desk research obszaru objętego strategią
 2. Zaprezentowanie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru
 4. Przeprowadzona analiza SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.
 5. Podsumowanie spotkania

 

 

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi