LSR po konsultacjach

W dniu 24.01.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków odbyło się spotkanie konsultacyjne, w wyniku, którego opracowano poprawki do Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją LSR i przesyłanie do Biura LGD swoich uwag – do poniedziałku, 28.01.2019 r.

Pobierz zaktualizowaną LSR >>>