Miasto Stoczek Łukowski – spotkanie – nowa LSR 2023-2027