Mieszkańcy gm. Wola Mysłowska również skorzystali z grantu sfinansowanego ze środków EFFROW

Projekt pt. ?Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wielopokoleniowych warsztatów w Gminie Wola Mysłowska? zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska. Wartość otrzymanego grantu wyniosła 26 371,00 zł:

Celem grantu było wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem tradycji i historii przez minimum 50 mieszkańców Gminy Wola Mysłowska do końca grudnia 2021 r. Harmonogram był realizowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zadanie obejmowało:

– wyjazd studyjny,

– warsztaty kulinarne (instruktor + artykuły: 5 warsztatów po 4 godz.)

– warsztaty garncarskie (instruktor + prezentacja teoretyczna: 4 x 4 godziny)

– EKO ŻYCIE ? warsztaty aromaterapeutyczne ?PACHNIDŁO? (1 warsztat x 6 godzin)

– EKO ŻYCIE ? warsztaty ?EKO-DOM? (1 warsztat x 7 godzin)

– warsztaty zielarskie ?HERBARIUM? (1 x 6 godzin)

– warsztaty informatyczno-fotograficzne: warsztaty ?informatyczne? SENIORZY W SIECI ? POMÓŻ MI WNUSIU, podczas których osoby młode prowadziły zajęcia w formie wolontariatu (non profit) dla seniorów, ucząc ich podstawowej obsługi komputera: nauka pisania, zakładanie kont pocztowych i na portalach społecznościowych, wyszukiwanie informacji w Internecie. Podczas warsztatów młodzież przeprowadziła wywiady wśród seniorów, podczas wspólnego oglądania ich ślubnych fotografii. Zdjęcia opatrzone rodzinnymi historiami zawieszono w sali konferencyjnej urzędu: odbyły się 4 warsztaty po 2 godziny. Finałem projektu było wspólne podsumowanie wszystkich warsztatów (uroczysty obiad przygotowany na ostatnim warsztacie kulinarnym) połączony z multimedialną prezentacją dokumentacji fotograficznej z zajęć, starych fotografii.

– wystawę: podczas wszystkich warsztatów wykorzystano aparat, projektor, ekran zakupiony w ramach grantu w celu umożliwienia instruktorom prezentacji on-line. Ponadto każdy warsztat był dokumentowany przy użyciu zakupionego aparatu fotograficznego, a wystawa zdjęć z warsztatów oraz ?starych zdjęć? została zrobiona w UG Wola Mysłowska. 1 godzina zajęć trwała ? 45 minut

– zakup sprzętu szkoleniowego (projektora, ekranu projekcyjnego na statywie, aparatu fotograficznego), był niezbędny aby zapewnić właściwe przeprowadzenie wszystkich warsztatów. Wykonywane przepisy były każdorazowo wyświetlane przez projektor multimedialny.

 Całe warsztaty kulinarne były sfotografowane (każdy etap wykonywania potraw). Powstała fotorelacja, która na ostatnich podsumowujących warsztatach została zaprezentowana i upubliczniona. Przeprowadzenie warsztatów informatyczno ? fotograficznych było uzależnione od zaplanowanego do zakupu sprzętu ( aparat fotograficzny, projektor, ekran), gdyż Stowarzyszenie nie posiadało w/w urządzeń. Stowarzyszenie zamierza w przyszłości kontynuować cykl szkoleń dla seniorów  i wykorzystywać zakupiony w tym projekcie sprzęt.

Zadanie wpłynęło aktywizująco na lokalną społeczność i spowodowało integrację międzyspołeczną dzięki udziałowi w warsztatach kulinarnych, ekologiczno-zdrowotnych, garncarskich, informatyczno-fotograficznych oraz dzięki zorganizowaniu wyjazdu studyjnego. Wyjazd studyjny to tzw. dobre praktyki do aktywnie działającej miejscowości wiejskiej do gospodarstwa ekologicznego, z którego produkty wykorzystywane są w okolicznych lokalach agroturystycznych. Organizacja wyjazdu wynikała z chęci poznania przez mieszkańców Gminy Wola Mysłowska dobrych praktyk w aktywnie działających miejscowościach. Potrzeby te były sygnalizowane wielokrotnie przy rożnego rodzaju spotkaniach/zebraniach wiejskich.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.