„MINIGRANTY LGD RAZEM NA INICJATYWY DLA MŁODZIEŻY” – nowy konkurs LGD!

Masz ciekawy pomysł na inicjatywę dla młodzieży w wieku 16-25 lat? Weź udział w konkursie i wygraj do 3000 zł na realizację swojego projektu!

Najważniejszy jest Twój pomysł ? LGD ?RAZEM? pomoże go zrealizować.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 03.03.2023 r. do godz. 15:30.

Celem konkursu jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD ?RAZEM? poprzez wsparcie inicjatyw służących aktywizacji młodzieży w wieku 16-25 lat do działania na rzecz lokalnego środowiska, w tym rozwijania ich pasji, zainteresowań lub aktywnego spędzania wolnego czasu.

Ocenie podlegać będą wyłącznie inicjatywy zaplanowane do zrealizowania na obszarze działania LGD ?RAZEM? i na rzecz młodzieży w wieku 16-25 lat zamieszkujących ten obszar, zrealizowane w terminie do końca czerwca 2023 r.

O wsparcie mogą się ubierać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Szczegółowy opis wraz z kryteriami oceny zgłoszonych inicjatyw znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Karta oceny zgłoszonej inicjatywy >>>

Klauzula RODO >>>

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Konkurs jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.