Można znowu zdobyć grę karcianą typu dobble oraz grę planszową z atrakcjami Szlaku Ziemi Łukowskiej!

Kolejna możliwość zdobycia gry karcianej typu dobble oraz gry planszowej promujących walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej już w niedzielę 22 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Krzywdzie oraz 29 sierpnia na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Starych Kobiałkach.

Zapraszamy na stoisko LGD „RAZEM”!

Sugerujemy przygotowanie się do rozgrywek, m.in. poprzez zapoznanie się z nazwami symboli z gry karcianej oraz atrakcjami turystycznymi naszej małej Ojczyzny https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2020/01/przewodnik-turystyczny-interaktywny.pdf

Gra typu dobble powstała w ramach projektu „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” , gra planszowa oraz przewodnik w ramach projektu „Promocja i turystyka” realizowanych przez LGD „RAZEM” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.