Na jakie działania przeznaczyć dodatkowe środki finansowe otrzymane przez LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”?

Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych, które pomogą nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 940 tys. zł oraz oszczędności w wysokości około 345 tys. zł w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Zapraszamy do anonimowego wypełniania ankiety (do dnia 30 maja 2019 r.).