Nabór wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

Data zamieszczenia na stronie LGD: 26.03.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1.  Zakres tematyczny naboru wniosków:

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2)

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

2.  Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:

limit środków 76 108,04 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 432,16 zł.

3.  Forma i wysokość wsparcia:

Premia w stałej wysokości 80 000,00 złotych na jednego Beneficjenta, wypłacana w dwóch transzach: 64 000,00 zł oraz 16 000,00 zł.

4.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku)

5.  Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 1/2021 wraz z załącznikami:

Pobierz >>>