NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2018

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

Data zamieszczenia na stronie LGD: 20.03.2018r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, na operacje z zakresu:

1. 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego ? limit środków 102 000 złotych

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 Lokalne kryteria oceny operacji

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Załącznik nr 3 Planowane do osiągnięcia wskaźniki w przedsięwzięciu 3.1.2

Wniosek z załącznikami 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego