NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2019

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Data zamieszczenia na stronie LGD:   18.03.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? na operacje z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa ? limit środków 717 386,00 złotych (przedsięwzięcie nr 3.1.1)

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 05.04.2019 r. do 18.04.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

1. Załączniki do ogłoszenia o naborze ? obowiązkowe na etapie naboru.

2. Wniosek o przyznanie pomocy ? obowiązkowe na etapie naboru.

3. Wniosek o płatność ? obowiązkowe po przyznaniu pomocy i zrealizowaniu operacji.