Nabór wniosków nr 2/2022

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022

Data zamieszczenia na stronie LGD: 11.04.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny naboru wniosków:

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – przedsięwzięcie nr 3.1.3

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ((Dz. U. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358).

2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 26 kwietnia do 11 maja 2022

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

3. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:

Limit środków: 338 041,82 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie:
1 352 167,28 zł PLN.

4. Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 2/2022 wraz z załącznikami:

Pobierz