NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2018

Ogłoszenie nr 3/2018

Data zamieszczenia na stronie LGD: 20.03.2018r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? na operacje z zakresu kultywowania lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin organizacyjny Rady LGD ?RAZEM?

Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

Karta oceny operacji

Lokalne kryteria oceny operacji złożonych w ramach konkursu grantowego

Wniosek o powierzenie grantu

Umowa o powierzeniu grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu

Formularz odwołania

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej

Instrukcja postępowania z generatorem wniosków grantowych

Instrukcja wypełniania wniosku grantowego