Nabór wniosków nr 5/2019

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

Data zamieszczenia na stronie LGD:   08.11.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

      1. Zakres tematyczny naboru, limity środków, forma wsparcia:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej ? limit środków 720 000,00 złotych (przedsięwzięcie nr 1.1.2).
  • Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019, poz. 664 t.j.).
  • Maksymalna kwota pomocy – premia w stałej wysokości 80 000,00 złotych na jednego beneficjenta, wypłacana w dwóch transzach: 64 000,00 zł oraz 16 000,00 zł

      2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 25.11.2019 r. do 10.12.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. od 7.30 do 15.30

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

Pełna treść ogłoszenia