NABÓR WNIOSKÓW NR 5/2017

Ogłoszenie nr 5/2017

Data zamieszczenia na stronie LGD: 01.09.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

  • od 18.09.2017 r. do 03.10.2017 r.
  • Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin organizacyjny Rady LGD „RAZEM”

Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

Karta oceny operacji

Lokalne kryteria oceny operacji złożonych w ramach konkursu grantowego

Wniosek o powierzenie grantu

Umowa o powierzeniu grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu

Formularz odwołania

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Instrukcja postępowania z generatorem wniosków grantowych

Instrukcja wypełniania wniosku grantowego