Nabory


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (17 sierpnia 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2023 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (26 czerwca 2023 r. – 10 lipca 2023 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2022 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (4 lipca 2022 r. – 18 lipca 2022 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2022/G – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT (30 maja 2022 r. – 13 czerwca 2022 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2022 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (26 kwietnia 2022 r. – 11 maja 2022 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (18 stycznia 2022 r. – 31 stycznia 2022 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2021 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (16 kwietnia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2021 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (16 kwietnia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (16 kwietnia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (14 grudnia 2020 r. – 29 grudnia 2020 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (14 grudnia 2020 r. – 29 grudnia 2020 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2020 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (14 grudnia 2020 r. – 29 grudnia 2020 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2020/G – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT (15 kwietnia 2020 r. – 29 kwietnia 2020 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2020/G – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT (16 marca 2020 r. – 30 marca 2020 r.)


UWAGA BENEFICJENCI: najważniejsze informacje i wskazówki do naborów – podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej!!!


NABÓR WNIOSKÓW NR 6/2019 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (25 listopada 2019 r. – 10 grudnia 2019 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 5/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej (25 listopada 2019 r. – 10 grudnia 2019 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2019 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (23 września 2019 r. – 7 października 2019 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2019 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (23 września 2019 r. – 7 października 2019 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2019 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (25 kwietnia 2019 r. – 9 maja 2019 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2019 – Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (5 kwietnia 2019 r. – 18 kwietnia 2019 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2018 – GRANT – kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (4 kwietnia 2018 r. – 17 kwietnia 2018 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2018 – rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (4 kwietnia 2018 r. – 17 kwietnia 2018 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2018 – promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego (4 kwietnia 2018 r. – 17 kwietnia 2018 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 7/2017 – GRANT – kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (18 września 2017 r. – 3 października 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 6/2017 – GRANT – kultywowanie lokalnych tradycji i historii (18 września 2017 r. – 3 października 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 5/2017 – GRANT – rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (18 września 2017 r. – 3 października 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2017 – rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2017 – rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (21 marca 2017 – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej (21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej (21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2016 (16 listopada 2016 r. – 2 grudnia 2016 r.)


Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR