Nagroda dla wójta gminy Łuków

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM? serdecznie gratuluje Panu Mariuszowi Osiakowi wójtowi gminy Łuków nagrody w kategorii ?Samorządowiec Roku? w konkursie ?Lubelski Orzeł Biznesu 2015?.

Kapituła konkursu oceniała kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia pod kątem tworzenia warunków dla rozwoju biznesu, zwłaszcza podejmowania działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów, tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społecznej, wykorzystania kapitału ludzkiego oraz podnoszenia jego poziomu edukacyjnego, a także polepszenia infrastruktury, w tym pro-ekologicznej i dostosowanej do osób niepełnosprawnych.

Członkowie kapituły docenili szczególnie starania wójta na rzecz rozwoju Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Łazach.

Organizatorem konkursu byli Pracodawcy Ziemi Lubelskiej. W tym roku już po raz trzynasty nagrodzili firmy i osoby związane z biznesem.

Honorowymi patronami konkursu są: wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego i prezydent miasta Lublin.

lgd14_16_1sm

lgd14_16_2sm