Następne spotkanie poświęcone opracowywaniu nowej LSR na lata 2023-2027

Kolejne spotkanie z udziałem mieszkańców obszaru LGD RAZEM, którzy aktywnie wspierają nas w opracowywaniu nowej LSR na lata 2023-2027, za nami.

Spotkanie w formie warsztatów przyszłościowych odbyło się 4 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej UG Łuków, podczas którego, przy wsparciu eksperta, uczestnicy opracowywali fiszki projektowe pomocne przy wyznaczeniu celów i przedsięwzięć nowej LSR.

Dziękujemy przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych, seniorom, przedsiębiorcom za dyskusję, podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami/sugestiami.

Dzięki nim jesteśmy coraz bliżej wypracowania celów i przedsięwzięć, które mamy nadzieję będziemy wdrażać w następnym okresie programowania.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie 20 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00, na którym dopracujemy budżet nowej LSR na lata 2023-2027.