Nowa gra typu dobble promująca walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej!

Nowa gra typu typu dobble opracowana i wydana przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja Szlaku Ziemi Łukowskiej. Pierwsze rozgrywki i możliwość wygrania już w niedzielę na Święcie Miodów. Zapraszamy!
Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.