Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w gminie Stoczek Łukowski

Nie zwalniamy tempa w projekcie START – mieszkańcy Jagodnego oraz Starego Jamielnika w gminie Stoczek Łukowski mogą już korzystać z nowej infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes LGD „RAZEM” oraz Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski.

Siłownie zewnętrzne z elementami placu zabaw powstały w ramach projektu współpracy „START” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

  • 31 305, 96 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
  • 17 894,04 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.