Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Woli Mysłowskiej

Mieszkańcy Woli Mysłowskiej mogą już się cieszyć nową infrastrukturą turystyczno–rekreacyjną zlokalizowaną przy Szlaku Ziemi Łukowskiej.
Plac zabaw, siłownia oraz nowy murek z ławeczkami powstały w ramach projektu współpracy „START” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” i są efektem współpracy stowarzyszenia z Gminą Wola Mysłowska, która jest właścicielem gruntu i gospodarzem tego terenu.
Odbioru inwestycji dokonały: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska.
Nowozagospodarowany teren wokół budynku Urzędu Gminy Wola Mysłowska bardzo ucieszył mieszkańców. Korzystają z niego chętnie, szczególnie mamy z dziećmi. Pani Wójt planuje oficjalne otwarcie inwestycji z udziałem mieszkańców.
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.