Ogłosiliśmy nabory na projekty grantowe!

Informujemy, że w dniach 18 września ? 3 października 2017 r. przyjmowane będą wnioski grantowe na przyznanie grantu na realizację operacji z następujących zakresów:

  • rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji ? nr naboru 5/2017,
  • kultywowania lokalnych tradycji i historii – nr naboru 6/2017,
  • kultywowania lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje – nr naboru 7/2017.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania grantu umieszczone są w podzakładce Nabory.