Ogłosiliśmy nabory wniosków na I kwartał 2017 r.

Informujemy, że w dniach 21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski na przyznanie pomocy z następujących działań:

1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania pomocy umieszczone są w podzakładce Nabory.