Ogłosiliśmy nowe nabory wniosków: 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

Nabór nr 3/2020 ? przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1) ? limit środków: 126 525,77 EUR (506 103,08 zł)

Nabór nr 4/2020 ? przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1) ? limit środków: 79 546,93 EUR (318 187,72 zł)

Nabór nr 5/2020 ? przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3) ? limit środków: 137 882,34 EUR (551 529,36 zł)

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)