Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 2/2020/G

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, że w dniach od 15 kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski na powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? GRANT (przedsięwzięcie nr 2.1.1) ? limit środków 246 227,00 złotych.

Szczegółowe informacje: przejdź >>>