OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i szkoleń

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem ?Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. POJEKTÓW I SZKOLEŃ? należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia  6 maja 2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy