Organy decyzyjne

 

1. Walne Zebranie Członków
2.  Zarząd
3.  Komisja Rewizyjna
4.  Rada

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

Zarząd       
1. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu
2. Kinga Szerszeń – Wiceprezes Zarządu
3. Iwona Brodzik – Członek Zarządu
4. Szekalis Mirosław – Członek Zarządu
5. Wiesław Grudzień – Członek Zarządu
6. Paulina Plak – Członek Zarządu
7. Arkadiusz Kędra – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna            
1. Mariusz Osiak – Przewodniczący Komisji
2. Ewa Niebrzegowska – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Danuta Pulik – Członek Komisji
4. Anna Mościcka – Członek Komisji
5. Katarzyna Stępniak – Członek Komisji

 

Rada       
Grupa interesu sektora gospodarczego                                                
1. Jolanta Czajka
2. Joanna Stateczna
3. Sibel Halina Assenov
4. Adam Zdanowski
5. Rafał Malinowski
Grupa interesu sektora publicznego
1. Rafał Sobiech
2. Gmina Wojcieszków reprezentowana przez Zalewską Agnieszkę
3. Maria Chromińska
4. Tadeusz Osiński
Grupa interesu sektora społecznego
1. Mieczysław Gałęzowski
2. Bernarda Skwarek
3. Alina Górczyńska
4. Antoni Sitkiewicz
5. Marek Król
6. Bartosz Kryczka