Organy decyzyjne

 

1. Walne Zebranie Członków
2.  Zarząd
3.  Komisja Rewizyjna
4.  Rada

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

Zarząd       
1. Romańska-Węzik Sylwia – Prezes Zarządu
2. Szerszeń Kinga – Wiceprezes Zarządu
3. Brodzik Iwona – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna            
1. Niebrzegowska Ewa – Przewodnicząca
2. Czerniec Wojciech – Wiceprzewodniczący
3. Krzyszczak Jacek – Członek Komisji

 

Rada       
Sektor gospodarczy                                                 
1. Czajka Jolanta
2. Rybicki Radosław
3. Soczewka Monika
4. Zdanowski Adam
Sektor publiczny       
1. Gmina Stanin reprezentowana przez Ambroziak Emilię
2. Gmina Wojcieszków reprezentowana przez Zalewską Agnieszkę
Sektor społeczny
1. Gontarz Elżbieta
2. Pulik Danuta
3. Sobiech Rafał