OSP Trzebieszów rozwija Orkiestrę Dętą

Ochotnicza Straż Pożarna z Trzebieszowa zrealizowała projekt pn. „Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez rozwój Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów”. Zakupiono instrumenty muzyczne: dwa klarnety, dwie trąbki, flet poprzeczny, saksofon altowy, saksofon tenorowy oraz tubę. Pozwoliło to na uatrakcyjnienie organizowanych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy OSP Trzebieszów imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Całkowity koszt projektu wyniósł 33 578,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 29 619,00 zł – realizowany w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? z zakresu kultywowania lokalnych tradycji i historii z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.