Ostatnie dni konsultacji lokalnych kryteriów oceny operacji!

Przypominamy Szanownym Mieszkańcom obszaru działania LGD „RAZEM” o kończących się konsultacjach lokalnych kryteriów oceny operacji. Prosimy o wypełnianie ankiety on-line do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 12.00 oraz zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie LGD w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 15.00. Można także składać swoje uwagi do ww. kryteriów w Biurze LGD oraz drogą mailową (poczta@lgdrazem.pl) .

Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w podzakładce Zasady otrzymywania dotacji (z wyj. lokalnych kryteriów wyboru, które być może ulegną zmianie, o czym Państwo zostaną poinformowani poprzez informację na naszej stronie w zakładce Aktualności).