Otrzymaliśmy umowę na wdrażanie LSR

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? 31 maja br. w Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej oficjalnie otrzymała umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W imieniu Stowarzyszenia z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Artura Walaska umowę odebrała wiceprezes LGD Sylwia Romańska-Węzik. Umowa określa środki na wsparcie realizacji operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD ?RAZEM? w  wysokości 8 550 000,00 zł, w tym na rozwój przedsiębiorczości 4 294 000,00 zł.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu w celu przygotowania strategii.

Od lewej: Pan Andrzej Kloc - Z-ca Dyrektora Departamentu PROW, Pan Artur Walasek - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pani Sylwia Romańska-Węzik - Wiceprezes Zarządu
Od lewej: Pan Andrzej Kloc – Z-ca Dyrektora Departamentu PROW, Pan Artur Walasek – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pani Sylwia Romańska-Węzik – Wiceprezes Zarządu

umowa_2