Otwarcie dwóch infrastruktur turystyczno–rekreacyjnych w Serokomli

W dniu 9.08.2021 r., nastąpiło oficjalne otwarcie dwóch infrastruktur turystyczno–rekreacyjnych w Serokomli. Altany z wyposażeniem wybudowane zostały przy GBP w Serokomli oraz na tzw. Skwerku „Kępa” w centrum wsi Serokomla, gdzie oprócz altany stanęły plenerowe szachy i kręgle.
Ta ciekawa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna powstała w ramach projektu współpracy „START” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” i jest efektem współpracy stowarzyszenia z Gminą Serokomla oraz GBP w Serokomli, którzy są właścicielami gruntu i gospodarzami tego terenu.
Wstęgę wspólnie przecięli: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Piotr Chaber – Wójt Gminy Serokomla, Justyna Gruba – Dyrektor GBP w Serokomli.
Swoją obecnością zaszczycili nas również Marcin Kurek – Zastępca Wójta Gminy Serokomla oraz Aneta Mazur – Radna Powiatu Łukowskiego, którym bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji inwestycji.
Mamy nadzieję, że powstałe urządzenia będą cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności Gminy Serokomla, a przy okazji otwarcia Pan Wójt obiecał w niedalekiej przyszłości zorganizować rozgrywki zarówno szachowe, jak również gry w kręgle.
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.