Otwarcie Izby Pamięci w Nurzynie

29 maja 2020 r. Prezes Zarządu, Pani Sylwia Romańska-Węzik, miała przyjemność wziąć udział w otwarciu Izby Pamięci w Nurzynie, w gminie Trzebieszów. Izba poświęcona jest wydarzeniom z II wojny światowej oraz Żołnierzom Wyklętym. Została utworzona przez druhów z OSP Nurzyna przy współpracy z gminą Trzebieszów i LGD „RAZEM”. Będzie to miejsce spotkań historycznych, skupiające pasjonatów lokalnej historii. Pomimo pandemii udało się zrealizować grant w terminie – gratulacje dla druhów: Zenona Celińskiego, Piotra Mączyńskiego, pozostałych członków OSP i mieszkańców Nurzyny, Mirosława Szekalis, Sławomira Smolaka.

Grant pt. ?Utworzenie izby pamięci w Nurzynie, Gmina Trzebieszów, poświęconej wydarzeniom z II wojny Światowej na obszarze LGD? jest współfinansowany ze środków EFFROW, Poddziałanie 19.2 objęte PROW 2014-2020. w ramach realizacji projektu grantowego „Kultywowanie lokalnej tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD RAZEM”, dofinansowanie PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD RAZEM.