Piąty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD ?RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD ?Zapiecek? oraz LGD ?RAZEM? na ostatni, piąty i bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu 18 października 2022 r.

PROGRAM:

07:50 – 08:00     Zbiórka i wyjazd ? siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie ? plac UG Łuków, od strony cmentarza

08:30 – 09:15     Nurzyna, gm. Trzebieszów – Izba Pamięci w Nurzynie

09:30 – 09:45     Szaniawy – Poniaty, gm. Trzebieszów – Pomnik Mitropa

10:30 – 11:00     Serokomla – Skwerek Kempa, Szachy-kręgle

11:30 – 12:25     Obiad i deser – świetlica w Woli Okrzejskiej

12:30 – 13:15     Wola Okrzejska – Muzeum H. Sienkiewicza

13:30 – 14:30     Okrzeja – Kościół, kopiec

15:30 – 17:30     Świetlica w Gręzówce – Warsztaty kosmetyczne ?Z naturą mi do twarzy? LA LA LAS

17:30 – 18:30     Kolacja z występem zespołu KGW Kumpele – świetlica w Gręzówce

18:45     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule ?wyjazd studyjny w dniu 18.10.2022 r.? lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 14.10.2022 r. o godz. 15.30.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD ?RAZEM? oraz LGD ?Zapiecek?.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.