Piąty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na ostatni, piąty i bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu 18 października 2022 r.

PROGRAM:

07:50 – 08:00     Zbiórka i wyjazd – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków, od strony cmentarza

08:30 – 09:15     Nurzyna, gm. Trzebieszów – Izba Pamięci w Nurzynie

09:30 – 09:45     Szaniawy – Poniaty, gm. Trzebieszów – Pomnik Mitropa

10:30 – 11:00     Serokomla – Skwerek Kempa, Szachy-kręgle

11:30 – 12:25     Obiad i deser – świetlica w Woli Okrzejskiej

12:30 – 13:15     Wola Okrzejska – Muzeum H. Sienkiewicza

13:30 – 14:30     Okrzeja – Kościół, kopiec

15:30 – 17:30     Świetlica w Gręzówce – Warsztaty kosmetyczne „Z naturą mi do twarzy” LA LA LAS

17:30 – 18:30     Kolacja z występem zespołu KGW Kumpele – świetlica w Gręzówce

18:45     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 18.10.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 14.10.2022 r. o godz. 15.30.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.