Pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD oraz szkolenie Członków Rady i Pracowników Biura LGD

Dnia 25 listopada br. w Cardinal Palace Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Klimkach odbyło się szkolenie dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD na temat zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014 – 2020. Prowadził je Pan Andrzej Zbroja z Lublina.

Odbyło się także pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD, na którym wybrano Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. W wyniku przeprowadzonych głosowań, Przewodniczącym Rady został Pan Rafał Sobiech, Zastępcą Przewodniczącego została dotychczasowa Sekretarz Rady – Pani Aneta Mazur. Natomiast na Sekretarza Rady została wybrana Pani Agnieszka Zalewska.