Piknik Jurajski

Dzień pierwszy (10.06.2016 r.)

 

Dzień drugi (11.06.2016 r.)