Piknik w Woli Mysłowskiej – otwarcie nowego placu zabaw

Tak jak zapowiadała Pani Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska – tak też się stało: 17 września wraz z mieszkańcami Woli Mysłowskiej zorganizowała piknik z okazji otwarcia nowego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na Szlaku Ziemi Łukowskiej przy UG Wola Mysłowska. Nowa infrastruktura jest efektem współpracy LGD z Gminą Wola Mysłowska, która jest właścicielem gruntu i gospodarzem tego terenu.

Przecięcia wstęgi dokonały: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Nowozagospodarowany teren wokół Gminy ucieszył mieszkańców, korzystają z niego chętnie, szczególnie mamy z dziećmi. Pomimo lekkiej mżawki na uroczystość przybyło wielu mieszkańców. Szczególne podziękowania dla pań z KGW Wola Mysłowska oraz druhów z OSP Wola Mysłowska.

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.