Plan Komunikacji

Plan komunikacji na lata 2016-2023

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2024 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2023 r.-korekta

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2023 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2022 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2021 r.-korekta

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2021 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2020 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2019 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2018 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych na 2017 r.

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych do grudnia 2016 r.  korekta z dnia 27 października 2016 r.