Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy!

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA ZAMOJSKA” i Stowarzyszeniem „POLESKA DOLINA BUGU”, jako pierwsza w województwie lubelskim, podpisała w dniu 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na realizację projektu współpracy pn. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie!

Szczegóły – tutaj.